सी-लिंक प्रॉपर्टी ठळक वैशिष्ट्ये

मुंबई आणि नवी मुंबई ला थेट जोडणारा प्रस्तावित ब्रीज म्हणजे शेवडी न्हावा शेवा सी-लिंक मुळात शेवरी हे मुंबईतल महत्वाच उपनगर आहे. दक्षिण मुंबई तसाच सर्व उपनगर यांना आणि पश्चिम उपनगर यांना जोडणारा इस्टर्ण फ्री वे शेवरीवरून जतो. शेवडी न्हावा शेवा सी-लिंकमुळे शेवरीच महत्व वाढेलच त्याचबरोबर नवी मुंबई आणि यातही उरण,उलवे,द्रोणागिरी,चिरले,या भागांची भरभराट होईल. प्रस्तावित सहा पदरी शेवडी न्हावा शेवा सी-लिंक ची एकूण लांबी २२ किमी असेल. त्यात समुद्रात १६ किमी चा ब्रिज असेल,तर नवी मुंबईत ५.५ किमी चा भाग असेल. या मुंबई ट्रान्स हर्बोर सी-लिंक रोड ने नवी मुंबईत गेलो,तर चिरले इथून मुंबई - पुणे आणि मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ ला जाता येईल चिरले ते महामार्गादार्म्यान रस्ते प्रस्तावित आहेत.जे.एन.पी.टी. आणि पनवेलला जाणारे रस्तेही चिरले इथे येउन मिळतील.

सी-लिंक प्रॉपर्टी ठळक वैशिष्ट्ये:

  • वेगाने विकसित होणारे लोकेशनस , बजेट नुसार पर्याय
  • लोकेशनस कनेक्टिव्हिटी / दळणवळण सर्व माध्यमे
  • सर्वांसाठी कर्ज उपलब्ध
  • गुंतवणूकीची संधी असणारे अनेक पर्याय
  • गुंठ्यापासुन प्लॉट गुंतवणूक पुणे, कोकण जवळ

सी-लिंक प्रॉपर्टी ठळक वैशिष्ट्ये

सर्वांसाठी बजेट नुसार घरांचे पर्याय

आमच्या लोकेशेन्स मधील घरांचे पर्याय सर्वांसाठी बजेट नुसार, सुंदर आयुष्य जगण्यासाठी..

मुबंईतले सर्वात हॉट लोकेशन

तुमचे स्वत:चे मंबईतले घर, वेगाने विकसित होणारे लोकेशनस, उद्याच्या भावी पिढ्यांकरीता.

कनेक्टिव्हिटी सर्व माध्यमांव्दारे

सहा पदरी मोठे रस्ते, मेट्रो, मोनो रेल, लोकल, फ़ेरी बोट, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.

फ़क्त १० मिनिटांत

गेट्वे ऑफ़ इंडिया, मेट्रो, मोनो रेल, लोकल स्टेशन्स, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे - मुंबई एक्सप्रेसवे, NH4 , कोकण , गोवा हायवे

गुंतवणुक करु .... फ़ायद्यात राहु.....

लोकेशन्स शिवडी , न्हावाशेवा , नवी मुंबई सी-लिंक , जे.एन.पी.टी., ऊरण, रेवास , द्रोणागिरी , उलवे , चिरनेर हे भविष्यात वेगाने विकसित होणारा भूभाग.

भविष्यात वेगाने विकसित होणार

भविष्यात वेगाने विकसित होणार-या भागात तुमचे स्वत:चे मंबईतले घर, उद्याच्या भावी पिढ्यांकरीता गुंतवणुकीची संधी करु या .... फ़ायद्यात राहुया.

सी-लिंक प्रॉपर्टीचे प्रमुख भागीदार / पार्टनर